Aerojel Yalıtım Keçelerinin Isıl ve Higrotermal Karakterizasyonu

İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş., İzmir’in Narlıdere ve Balçova bölgesine jeotermal kaynaklarla bölgesel ısıtma sağlayan bir kuruluştur. Bu çalışma, İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde bulunan ısı merkezlerinde vana, boru ve ısı değiştirgeçleri ile şehir içinde dolaşmakta olan yaklaşık 450 km uzunluğundaki boruların yalıtımlarının yenilenmesi çalışmalarına temel oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Aerojel yalıtım malzemeleri, fiberlere tutunmuş aerojellerden oluşurlar ve oldukça gözenekli bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle, ısı iletimleri kısıtlıdır ve bu özellik sayesinde yalıtım uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada üç farklı aerojel yalıtım keçesi İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde oluşturulan bir düzeneğe uygulanmış, düzenekten basınç, yüzey ve ortam sıcaklığı ölçümleri alınmıştır. Aerojel yalıtım malzemelerinden alınan numuneler İYTE-Tümleşik Araştırma Merkezi (TAM) bünyesinde çeşitli ölçüm ve analizlere tabi tutularak karakterize edilmiş ve ısıl performans ile ıslatılamama özelliği açısından karşılaştırılmıştır.


Selena ALAN, Gülden GÖKÇEN AKKURT, Sedat AKKURT, Hasan Çığ SEZER, Alper ÇAM

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 6
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/humder/issue/65654/870400

Author: admin