Hidrolik Presli Bir Meyve Sıkma Makinesi Tasarım ve İmalatı

Bu çalışmada, yaygın olarak tüketilen ve geleneksel usullerle üretilen özellikle üzüm ve domates suyunun hijyenik koşullarda, yüksek hız ve verimle çıkarılabilmesi için hidrolik bir meyve sıkma sistemi geliştirilmiştir. Hidrolik destekli meyve sıkma makinesinde, meyveleri yüksek basma kuvveti ile preslemek için 5 ton kapasiteli manuel hidrolik silindir sistemi kullanılmıştır. Geliştirilen bu sistem ile meyveler elektrik gereksinimi olmadan preslenmekte ve geleneksel yöntemlere kıyasla daha yüksek basma kuvveti uygulandığından dolayı daha yüksek verim elde edilmektedir. Makinenin tasarımı yapılarak statik analiz sonuçları incelenmiş ve malzeme kalınlıklarında optimizasyona gidilmiştir. Sistem üzerinde gerçekleştirilen analizlerde, gerilme dağılımları, maksimum Von Mises gerilme bölgeleri, emniyet katsayıları, maksimum yer değiştirme bölgeleri ve yapısal frekans analizleri neticesinde optimizasyon yapılması gereken kısımlar belirlenmiştir. Hidrolik presli meyve sıkma makinesinin gövdesini oluşturan plakaların kalınlıkları azaltılarak sistem hafifletilmiş ve malzeme tasarrufu sağlanmıştır.


Mehmet DİRİLMİŞ, Muhammed GÖKSOY

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 6
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/humder/issue/65654/837756

Author: admin