Hidrolik Türbinlerde Kavitasyon ve Karakaya Hidroelektrik Santralinde Kavitasyon Olayının İncelenmesi

Bu çalışmada, hidrolik türbinlerde verim kaybına neden olan kavitasyon olayı ve Karakaya barajındaki kavitasyonu önlemek için iyileştirme imkanları araştırılmıştır. Türbinin salyangoz seviyesine göre hesaplama yapılmış ve kavitasyon sınırlarında çalışılıp çalışmadığı analiz edilmiştir. Hesaplama sonucuna göre Karakaya hidroelektrik santralindeki (HES) türbinlerin kavitasyonla çalıştığı anlaşılmıştır. Karakaya barajındaki Francis tipi türbinlerinde kavitasyon olayının azalması için minimum çıkış su seviyesinin (H_s), salyangoz orta ekseninden 5.54 m yüksekte olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.


Cuma ÇETİNER

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 6
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/humder/issue/65654/836917

Author: admin