Lactobacillus buchneri’nin silajdaki eşsiz etkinliği

Silajın daha iyi korunmasını sağlamak ve geliştirmek için çeşitli katkı maddeleri mevcuttur. Bu silaj katkıları içinde en yaygın kullanıma sahip olanlardan biri de laktik asit bakterilerini içeren mikrobiyal inokulantlardır. Havaya maruz kaldıktan sonra birkaç gün boyunca şaşırtıcı şekilde sıcaklığı artmayan (aerobik kararlılık gösteren) mısır silajlarından izole edilen Lactobacillus buchneri bakterilerinin inokulant olarak silajlarda kullanımına ilişkin çalışmalar bu alanda son 20 yılda en ilgi çeken konulardan biri olmuştur. Günümüzde L. buchneri, silaj inokulantlarında kullanılan ana heterofermantatif laktik bakteridir. Bu bakteri laktik asidi asetik aside ve diğer ürünlere dönüştürebilir. Asetik asit, silajların ısınmasına ve bozulmasına neden olan mayaların ve küflerin iyi bir inhibitörüdür. Böylece L. buchneri silajın aerobik stabilitesini, başka bir deyişle silo ve yemlik ömrünü artırır. Bu derlemede, L. buchneri’nin silaj açısından öne çıkan temel özellikleri, silajın korunmasında sağladığı olumlu etkiyi oluşturma şekli ve silajda inokulant olarak kullanımında etkinliğini etkileyen etmenler hakkında bilgi vermektedir.


Mustafa ÖNOL, İmge DURU ÖNOL

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 32
Sayı 1

Dergi adı:Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/63454/801925

Author: admin