Sosyal etkileşim ortamı olan kent parklarında kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi: Artvin-Hopa örneği

İnsanların sosyal refahı ve psiko-fiziksel sağlığı üzerinde etkili bir faktör olan kent parkları, bireylerin kent yaşamından uzaklaşıp doğayla etkileşim kurabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri mekanlar sunmaktadır. Bu mekanların sağladığı servislerin sürekliliği kullanıcıların alandan elde ettikleri faydalarla bağlantılıdır. Buradan hareketle bu çalışmada kent parklarında kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı olarak Hopa ilçesinin kullanım yoğunluğu fazla olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı ve 14 Mart Parkı seçilmiştir. Çalışmada kullanıcı tercihlerinin belirlenmesinde 215 kişiyle anket çalışması yürütülmüştür. Kullanıcıların mekânsal tercihlerinin belirlenmesinde ise gözlem tekniğinden faydalanılmıştır. Anket çalışması sonucunda kullanıcıların çalışma alanını yılda birkaç defa ve daha çok yaz aylarında ziyaret ettiği, çalışma alanında daha çok öğleden sonra ve akşam saatlerinde 0-1 saat zaman geçirdikleri, çalışma alanını sahil kenarında oturmak, yürüyüş yapmak ve deniz manzarasını seyretmek amacıyla kullandıkları belirlenmiştir. Alanların daha çok çocuklara yönelik olması, yöresel lezzetlerin eksikliği ve toplu oturma alanlarının olmaması çalışma alanında görülen eksikliklerdir. Gözlem çalışmasının sonucunda da kullanıcıların çok yoğun ve yoğun kullandığı mekanların çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları, iskele, su kenarı oturma alanları ve yeme-içme alanları olduğu belirlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında kullanıcıların alanı dört mevsim kullanılabileceği, daha uzun zaman geçirilebileceği, farklı yaş gruplarına da hizmet verecek bir alan olması yönünde öneriler getirilmiştir.


Banu KARAŞAH, Seden AŞIK

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 22
Sayı 2

Dergi adı:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/907116

Author: admin