Orman ürünleri sanayi sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle performans değerlendirme

Günlük yaşantımızda ve gelecekle ilgili planlamalarımızda birçok faktör karar verme sürecini etkileyebilmekte ve en iyisini seçme endişesi önemli bir konu olarak karşımızda yer almaktadır. Finansal alanda yapılacak yatırımlarda ve alınacak olan kararlarda yapılacak hatalar kıt olan sermaye ve zaman faktörünün geri dönüşü olmayacak biçimde zarar görmesine neden olacaktır. Bu nedenle karar verilirken çok boyutlu ve alternatiflerin birlikte düşünülmesini gerektirecek yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Gri ilişkisel analiz yöntemi karar vermemize yardımcı olacak olan verilerin yetersizliği ya da kesinliğinin olmadığı durumlarda sıralama yapma ve karar konusunda derecelendirme yapabilme bakımından önemli ve kullanışlı çok boyutlu karar verme tekniği niteliğindedir. Bu çalışmamızda finansal yatırım konusunda Orman Ürünleri Sanayi sektörünü tercih etmek isteyen yatırımcılara firma seçiminde yardımcı olunması hedeflenmiş ve firmaların finansal performansları gri ilişkisel analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir. Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren beş adet firmanın analiz kapsamında yer aldığı çalışma 2016-2020 yılları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda firmalar finansal oranlar bakımından sıralanmış ve yatırımcılara farklı bakış açısı sağlanmıştır.


Kadri Cemil AKYÜZ

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 22
Sayı 2

Dergi adı:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/992174

Author: admin