Apochima diaphanaria ssp. rjabovi (Wehrli, 1936) (Lepidoptera: Geometridae)’nin larva besin bitkileri ve onun yeni larva parazitoidi Drino imberbis (Wiedemann, 1830)’in kaydı

Geometridae familyasında yer alan Apochima diaphanaria ssp. rjabovi (Wehrli, 1936)’nin larva besin bitkisi şimdiye kadar bilinmemekteydi. Bu çalışmada, tıbbi bitkilerden Ferula haussknechtii H. Wolff ex Rech.f., Prangos uloptera DC. (Apiaceae) ve Rheum ribes L. (Polygonaceae) türleri Apochima diaphanaria ssp. rjabovi’nin larva besin bitkileri olarak ilk kez için tespit edilmektedir. İlaveten, Drino imberbis (Wiedemann, 1830) (Diptera, Tachinidae) türü Apochima diaphanaria ssp. rjabovi’nin ilk larval parazitoidi olarak kaydedilmektedir. Larval parazitoidin ergin ve pupa resimlerinin yanı sıra, bu güve alttürünün habitat, larva, pupa ve ergin bireylerinin resimleri çalışmada yer almaktadır.


Kesran AKIN, Murat KÜRŞAT

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 22
Sayı 2

Dergi adı:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/979725

Author: admin