Artvin’deki orman ürünleri işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğinin risk değerlendirilmesi

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi alınan tedbirlerle birlikte çalışma ortamını daha güvenli ve verimli hale getirmesi sebebiyle her geçen yıl daha iyi anlaşılmaktadır. Ülkemizde, mobilya ve ahşap endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler kaza riski yüksek işletmeler kategorisinde bulunması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli bir yerdedir. Bu tür işletmelerde tehlike oluşturabilecek durumlar karşısında önlem alınmadığı takdirde ciddi yaralanma hatta ölüme sebebiyet verebilecek durumlarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Bu çalışmada Artvin ili merkezinde bulunan orta ölçekli mobilya ve ahşap endüstrisinde faaliyet gösteren 4 farklı işletmede L Tipi (5X5) matris yöntemi uygulanarak işletmelerde ortaya çıkabilecek iş kazaları, ölüme sebebiyet verecek tehlikeli durumlar ve mesleki hastalıkların önüne geçilmesi için risk değerlendirmesi yapılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda, işletmede çalışanlara anket uygulaması yapılarak iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma esnasında içinde bulundukları tehlikelerin farkında olup olmadıkları hakkında bilgilere ulaşılmıştır. Sonuç olarak, yüksek tehlikeli sınıf kategorisindeki bu işletmelerdeki çalışanların iş sağlığı güvenliği bilincinin pekiştirilerek, gelecekte işletmede oluşabilecek riskler ve kazaların en aza indirilip çalışanlar açısından daha verimli bir çalışma ortamı sağlanabilir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksikliklerin giderilmesiyle üretim aksaklıklarından doğan maddi kayıpların önüne geçilebilir.


Serkan IRMAK, Hüseyin PEKER, Nadir ERSEN, İlker AKYÜZ

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 22
Sayı 2

Dergi adı:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/971110

Author: admin