Ateş çiçeğinde (Salvia splendens) yetiştirme ortamı olarak fındık zurufunun kullanımı

Bu çalışmada, Ateş çiçeğinin büyüme ve kalite parametreleri, fotosentetik pigmentleri ile besin maddesi içerikleri üzerine fındık zurufunun etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ateş çiçeği fideleri kontrol (%100 torf) ve farklı oranlarda fındık zurufu içeren altı yetiştirme ortamında beş yinelemeli olarak denenmiştir. Bitkilerde estetik görünümü, taç genişliği, çiçek sayısı ve ağırlığı, ana sürgün sayısı, bitki boyu, bitki yaş ve kuru ağırlıkları, kök yaş ve kuru ağırlıkları, klorofik a ve b, klorofil a+b, karotenoid, klorofil a+b/karotenoid ve besin içerikleri (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn) tespit edilmiştir. Ateş çiçeğinin kalsiyum, magnezyum ve demir dışındaki tüm özellikleri üzerine fındık zurufunun etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmadaki özelliklerin en yüksek ortalama değerleri “%50 Torf/Perlit+%50 Fındık Zurufu” ortamından elde edilmiş olduğu için, ateş çiçeği için bu yetiştirme ortamı kullanılabilir. Ayrıca, deneme boyunca bitkilerde herhangi bir bitki besin maddesi noksanlığı gözlenmemiştir ancak bütün ortamlarda mangan değerinin düşük olması nedeni ile gübreleme programında mangan önerilebilir.


Nuray ÇİÇEK, Cengiz YÜCEDAĞ

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 22
Sayı 2

Dergi adı:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/950512

Author: admin