Suriyeli sığınmacıların Hatay orman ürünleri işletmeleri üzerindeki etkisinin hukuki yapı bakımından araştırılması

Suriye Krizi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki çeşitli ülkelerde meydana gelen protesto ve çatışmaların, Suriye’yi etkisi altına alması ve burada iç savaşa dönüşmesi sonucu yaşanan olaylar bütünüdür. Bu krizle beraber milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk etmiş ve birçok ülkeye sığınmak zorunda kalmıştır. Bu ülkelerin başında gelen Türkiye açık kapı politikası uygulayarak milyonlarca Suriyeliyi misafir etmiştir. Suriyeli sığınmacılar için geçici barınma merkezleri inşa edilmiş ancak sığınmacıların büyük kısmı kent merkezlerinde yaşamayı tercih etmiştir. Suriyeli sığınmacılar yaşamlarını sürdürdükleri illeri sosyal, ekonomik, demografik ve kültürel olarak etkilemiştir. Hatay da Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu illerden biridir ve ifade edilen etkiler burada açık bir şekilde görünmektedir. Bu çalışmada Suriye Krizinin Hatay orman ürünleri sanayi işletmeleri üzerindeki etkisi işletmelerin hukuki yapıları bakımından araştırılmıştır. Çalışmada 96 işletme sahibine ve/veya yöneticisine yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Toplanan veri çapraz çizelgelerle gösterilmiş ve şahıs işletmeleri ile şirketler arasındaki farklılıkları ortaya koymak için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre işletmelerin %60.3’ünde en az 1 Suriyeli çalışmaktadır. Suriye krizinden sonra şahıs işletmeleri ile şirketler arasında müşteri memnuniyeti, ithalat miktarı, ithalat nakliye masrafı, ihracat nakliye masrafı, genel üretim maliyeti, üretim kapasitesi ve ticari gelir bakımında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.


Hasan SERİN, Muhammet DURGUN

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 22
Sayı 2

Dergi adı:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/947586

Author: admin