Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi

Bu araştırmada Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Rekreasyon potansiyelinin belirlenebilmesi için ülkemizdeki pek çok çalışmada kullanılmış Gülez yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma alanına 2020 yılı Eylül, 2021 yılı Mayıs ve Haziran aylarında 4 hafta içi ve 5 hafta sonu olmak üzere toplamda 9 kere gidilmiş ve yerinde gözlemler yapılarak rekreasyon potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelinin %59 (orta düzey) olduğu ortaya konmuştur. Alanda bulunan yapı ve tesisler iyileştirilerek, rekreatif kolaylıklar arttırılarak, olumsuz etmenler giderilerek Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelinin arttırılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.


Fürüzan ASLAN, Oğuz ATEŞ, Nehar BÜYÜKBAYRAKTAR, Engin KABATAŞ

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 22
Sayı 2

Dergi adı:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/946339

Author: admin