Bazı lokal selülozik atıklar üzerinde kültürü yapılan Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.’un besin içeriği

Bu çalışmada, farklı selülozik atıkların Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.’un besin değerleri üzerine etkileri araştırılmıştır. P. ostreatus’un kuru madde, nem, ham protein, yağ ve kül içerikleri AOAC yöntemlerine göre analiz edildi. Ham protein içeriği Kjeldahl yöntemi ile ham yağ ise Soxhlet ekstraksiyonu ile belirlenmiştir. P. ostreatus’un kuru madde, nem, ham protein, yağ ve organik madde içerikleri kuru ağırlığın % 93.5-93.7, % 6.3-6.5, % 25.2-33.5, % 1.7-2.5, % 5.3-9.7 ve % 84.0-88.2 olarak bulunmuştur. Değişik lokal atıklar üzerinde yetiştirilen P. ostreatus’un kuru madde ve nem içeriklerinde istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadığı (p>0.05), fakat diğer besin öğeleri ise değişkenlik göstermektedir (p


Mehmet AKYÜZ, Şule İNCİ, Sevda KIRBAĞ

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 22
Sayı 2

Dergi adı:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/932039

Author: admin