Entomopathogens as biological control of the mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)

Akdeniz un güvesi Ephestia kuehniella (Zeller, Lepidoptera: Pyralidae), dünyada birçok depolanmış tahılı istila eden en önemli böcek zararlılarından biridir. Zararlıyla mücadelede kimyasal mücadele çok tercih edilen bir yöntemdir. Bununla birlikte, kimyasalların ekonomik, sosyal ve çevresel zararlarından dolayı, alternatif bir yöntem olan biyolojik kontrole olan ilgi giderek artmaktadır. Entomopatojenler biyolojik kontrolde çok önemlidir ve zararlılarda istenen enfeksiyonlara neden olurlar. Entomopatojenlerin virüsler, bakteriler, protistler, mantarlar ve nematodlar gibi birçok türü vardır. Son yıllarda, entomopatojenik nematodlar; Steinernema feltiae, Steinernema carpocapsae, Steinernema riobrave, Heterorhabditis bacteriophora, Heterorhabditis sp., Steinernema sp. ve Xenorhabdus nematophila, entomopatojenik mantarlar; Paecilomyces fumosoroseus (=Isaria fumosorosea), Beuveria bassiana, Metarhizium anisopliae, entomopatojenik bakteriler; Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Photorhabdus temperata, Bacillus thuringiensis ve Bacillus subtilis, entomopatojenik protistler; Vairimorpha ephestiae, Leidyana ephestiae, Mattesia dispora ve Mattesia oryzaephili ve son olarak Nükleer Polihedrozis Virüs (NPV) E. kuehniella’da bulunmuş yada ona karşı test edilmiştir. Bu derlemede, E. kuehniella popülasyonlarında bulunan veya test edilen bu entomopatojenik organizmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.


Mustafa YAMAN, Tuğba SAĞLAM, Ömer ERTÜRK

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 22
Sayı 2

Dergi adı:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/918426

Author: admin