Oxythyrea cinctella’nın (Schaum, 1841) (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoniinae) erkek ve dişi pronotumu arasındaki geometrik morfometriye dayalı morfolojik varyasyonlar

Bu çalışmada, pronatal morfolojinin Oxythyrea cinctella (Schaum, 1841)'nın eşeysel dimorfizm tayini üzerindeki faydasını değerlendirmek için pronotum büyüklüğü ve şekli örnek bir özellik olarak kullanılmıştır. Geometrik morfometri ile Ankara ilinden toplanan 85 örnekten (45 dişi, 40 erkek) pronotumun eşeysel boyut ve şekil dimorfizmini analiz ettik. Geometrik morfometrinin sonuçları, pronotumda istatistiksel olarak anlamlı eşeysel boyut ve şekil dimorfizmi olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, dişilerin ortalama centroid boyutu erkeklerden önemli ölçüde daha büyüktü. Son olarak, çok değişkenli regresyon sonuçları, boyutun eşeyler arasındaki pronotum şeklindeki farklılaşma üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Burada sunulan sonuçların Oxythyrea böceklerinde eşeysel dimorfizmin daha iyi anlaşılması için yararlı olacağını umuyoruz.


Yavuz KOÇAK, Aslı DOĞAN SARIKAYA, Özkan SARIKAYA, Ülfet ŞAHİN

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 22
Sayı 2

Dergi adı:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

http://ofd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/65850/985036

Author: admin