Eğilme Etkisi Altındaki I Kirişlerde Yanal Yükün Taşıma Kapasitesine Etkisi

Taşıyıcı sistemlerde malzeme olarak yapısal çeliğin tercih edilmesinin sebeplerinden biri de yüksek dayanım ve sünek davranış sergilemesindendir. Çelik yapı elemanlarının şekil değiştirme kapasitesinin yüksek olması ve sünek davranış sergileyebiliyor olması uygun tasarıma bağlıdır. Fakat yapıya tasarım dışı yük gelmesi, çelik yapı elemanlarının taşıma kapasitesinin aşılması halinde, stabilite problemlerine neden olmaktadır. Bu durum özellikle çelik yapılarda kirişlerin kuvvetli eksen tarafında eğilme etkisi altında iken yanal yük alması şeklinde gözlenir. Bu stabilite problemi önlenmez ise sistem plastik deformasyona maruz kalıp göçme durumuna geçerek yanal olarak burkulacaktır. Bu durumda, yüksek süneklik özelliklerine sahip çelik taşıyıcı sistemin gevrek davranış göstermesinin önünü açacaktır. Bu araştırma makalesi, eğilme etkisi altında bulanan I kirişte yanal yükün kiriş kapasitesine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada farklı yüklerin etkisi altında bırakılan, farklı kesit ve açıklıklarda kirişler kullanılmıştır. Bu bağlamda, yanal yükün kiriş kapasitesine etkisinin ortaya koyulması amacıyla Ansys Workbench sonlu elemanlar programında 19 farklı modelin 11 farklı artan yük altında analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.


Sena GÜVEN, Devran ÇELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 12
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/makufebed/issue/62330/895034

Author: admin