Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü'nün Okunabilirliği

Kullanıcılar tarafından algılanan ve okunabilen çevreler, kullanıcının kaybolmadan istediği yere gidebilmesini sağlarken yaşadığı çevreyi benimsemesini, kendini oraya ait hissetmesini sağlamaktadır. Yapılan çalışmada çok işlevlilik, açık, kapalı alanların bir arada olduğu kampüs yerleşmeleri üzerinde “okunabilirlik” kavramı tartışılmıştır. Çalışmada Lynch’in kullandığı zihin haritalama yöntemi temel alınmış ve pilot bölge olarak KTU Kanuni Kampüsü seçilerek kampüsün okunabilirliği araştırılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde okunabilirlik, imaj, zihin haritaları ve Lynch’in imaj öğelerini içeren literatür çalışması yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde Mimarlık Bölümü 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çizdiği haritalar, her bir sınıf için ayrı birer zihin haritasına dönüştürülmüştür. Son bölümde ise tüm bu veriler ortaya konmuştur. Çalışmada sınıfların kampüse ilişkin zihin haritalarındaki farklılıklar ve ortaklıklar ortaya konmuştur. Elde edilen verilerle deneyimle birlikte kampüs algısının değişip değişmediği tartışılmıştır. Sonuç olarak, bir kampüsün okunabilir olması kampüs tasarımında önemli bir tasarım problemidir. Dolayısıyla tasarımcı herkes tarafından güçlü bir imaj elemanları düzenlemelidir.


Demet YILMAZ YILDIRIM

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 12
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/makufebed/issue/62330/953205

Author: admin