Et İşleme Tesislerinde Kullanılan Bıçak Sterilizatörünün Tasarımı Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Et işleme tesislerinde iş hijyeni çok önemlidir. Bu nedenden dolayı kasapların her işlem öncesi ve sonrasında kesim bıçaklarını dezenfekte etmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ani su ısıtıcısının, farklı güçteki alüminyum plakaya konumlanmış olan çubuk rezistanslar ve termostat kontrol sistemi ile suyu istenilen sıcaklığa en kısa sürede çıkarmak ve belirle bir sıcaklıkta sabit tutmak amaçlanmıştır. Enerjiyi doğru kullanarak ideal su sıcaklığını kullanım açısından en uygun noktaya çıkarmak hedeflenmiştir. Su sıcaklığının termostat yardımı ile kontrol altında tutulması için mekanizma kurulmuştur. Alüminyum plaka içine yerleştirilmiş çubuk rezistansların 1 kW, 1,5 kW ve 2 kW güçlerinde çalıştırarak deneysel sonuçlar elde edilmiştir. AISI 304 kalite paslanmaz gövdenin altına konumlandırılmış alüminyum plaka ısı transferinde taşınım yolu ile homojen bir şekilde suyu ısıttığı gözlenmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlar belirlenen parametreler göre karşılaştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda 2 kW gücündeki çubuk rezistansın daha kısa sürede istenilen sıcaklığa ulaştığı gözlenmiştir.


Gültekin BASMACI, İbrahim BUTGÜL

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 12
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/makufebed/issue/62330/946390

Author: admin