COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlıklı ve Hasta Bireylerin Konut Deneyimine Dair Bir Karşılaştırma: Antalya Örneği

İnsanlığın kadim sorunlarından biri de “pandemi” olarak adlandırılan salgın ve bulaşıcı hastalıklardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 raporunda tanımlamasına göre, SARS-CoV-2 adı verilen yeni bir koronavirüsün neden olduğu bu son pandemi ise COVID-19 olarak adlandırılmıştır. COVID-19, küresel anlamda tüm insanların hayatını etkilemiş ve gündelik hayat rutinlerini değiştirmiştir. Pandemiyle mücadele kapsamında ortak kullanılan alanlarda yapılan faaliyetler kısıtlanırken, çalışma ve eğitim hayatları çevrimiçi ortamlara taşınmıştır. Öğrenci ve çalışan kesimin de faaliyetlerini mümkün olduğunca konut ortamına taşıması, konut içinde çalışmanın önemini arttırırken, konutun işlerliğini de sorgulanır hale getirmektedir. Dışarı çıkma yasaklarının yoğun şekilde yaşandığı ve çeşitli kullanıcı profillerinin farklı sorunları deneyimlediği zorlu pandemi süreci, yapılan bu çalışmaya zemin oluşturmaktadır. Kısıtlamalardan dolayı, anket yöntemiyle Antalya ölçeğinde gerçekleştirilen çalışmada; “konut” kavramına ilişkin söylemlere, bir bakış açısı daha getirilmek istenirken, COVID-19 pandemisi sırasında kronik hasta ve sağlıklı bireylerin konut mekânı deneyimlerinin ayrı ayrı değerlendirildiği bir karşılaştırma yaparak, gündelik deneyimlere dair farklılıkları ve benzerlikleri saptamak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, tümünün sağlıklı olduğu ve en az bir hasta bireyin yaşadığı konutlardaki deneklerin konut deneyimleri karşılaştırılmıştır.


Ayşe SAĞSÖZ, Mehmet Uğur KAHRAMAN, Shirin IZADPANAH, Yaren ŞEKERCİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 12
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/makufebed/issue/62330/874560

Author: admin