Orta Çağ İslam Mimarisinin İncileri Olan Saray Komplekslerinin Şehir Planlaması ve Mimarisindeki Önemi

Mimari inciler olan İslam saray kompleksleri, bilim adamları tarafından yüzyıllardır derinlemesine incelenmesine rağmen, mimariye entegrasyonlarına çok az ilgi gösterilmiştir. Bu sebeple araştırmada muhteşem İslam mimarisinin en güzel örnekleri olarak kabul edilen saray kompleksleri mimarisinin benzerlikleri ortaya çıkarılmaya, yapıların şehir planlama kompozisyonunun oluşumuna ve gelişimine etkisi yansıtılmaya çalışılmıştır. Orta Çağ'da İslam'ı benimseyen hemen hemen tüm ülkelerde inşa edilen saray kompleksleri, aynı mimari yasalara göre şehrin merkezi olarak planlanmaktaydı. Bu çalışmanın temel amacı, Orta Çağ'da inşa edilen gösterişli “Şirvanşahlar”, “Topkapı”, “Elhamra” ve “Ekber Sarayı” mimarisini, tarihini, kompozisyon yapısını incelemek ve benzer özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, günümüze kadar ulaşan saray komplekslerinin mimarisinin aynı tarzlarda inşa edildiği, İslam'ın kendine has mimari yasalarının olduğu ve bu yasaların saray yapımında daha doğru uygulandığı kanıtlanmıştır.


Şehla ABBASOVA, Namiq ABBASOV

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 12
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/makufebed/issue/62330/870209

Author: admin