Burdur Koşullarında Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin Performansları

Araştırma, Burdur ekolojik koşullarında bazı şeker mısır çeşitlerinin taze koçan özelliklerini araştırmak amacıyla 2019 ve 2020 yıllarında yürütülmüştür. Deneme; “Khan, Mirza, Vega, Bond, Batem tatlı, Calipos ve Merit” F1 şeker mısır çeşitleri kullanılarak, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her iki yılda da, incelenen özelikler bakımından çeşitler arasındaki farklar istatistik (P≤0.05 ve P≤0.01) olarak önemli olmuş, en yüksek ve en düşük değerler çeşitlere ve yıllara göre değişmiştir. Burdur koşullarında birinci yıl 85-96. gün ve ikinci yıl 83-91. gün arasında taze koçan hasadı yapılmıştır. Araştırmada 2019 ve 2020 yıllarında; koçan boyu 18,2-21,6 cm ve 17,1-24,1 cm, koçan çapı 37,6-51,0 mm ve 46,0-52,1 mm, koçanda tane sayısı 502,3-703,3 adet/koçan ve 544,0-780,6 adet/koçan, tek koçan ağırlığı 275,6-304,0 g ve 188,1-316,9 g ve pazarlanabilir koçan sayısı 5553,4-6131,7 adet/da ve 5423,0-6215,3 adet/da arasında değişmiştir. Çalışma sonucuna göre, Burdur koşullarında, şeker mısırın koçan boyu, koçan çapı özellikleri ve pazarlanabilir mısır sayıları göz önüne alındığında “Vega, Mirza ve Merit” çeşitlerinin önerilmektedir.


Mutlu ŞAHİN, Burhan KARA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 12
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/makufebed/issue/62330/868407

Author: admin