Aşılı Kavun Fidelerinin Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Farklı Anaçların Etkisi

Bu çalışma, 2020 yılında sera koşullarında aşılı kavun fidelerinin bazı büyüme özelliklerine farklı anaçların etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemede 1-Aşılanmamış, 2-Ferro, 3-Maximus ve TZ148 olmak üzere dört farklı anaç kullanılmıştır. Kalem olarak Edalı F₁ çeşidi (Cucumis melo var. Edalı F₁) seçilmiştir. Deneme tesadüf bloklar halinde üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Kavun tohumları 28.04.2020, anaç tohumları ise 03.05.2020 tarihlerinde ekilmiştir. 15.05.2020 tarihinde aşılama yapılmıştır. Aşılama kotiledon birleştirme yöntemi ile yapılmıştır. Kavun fidelerinde incelenen bazı parametreler; büyüme özellikleri, taze-kuru fide ağırlıkları (FSW-DSW), gövde çapı-yüksekliği (SD-SH), yaprak sayısı ve uzunluğu (LN-LL), taze-kuru kök ağırlıkları (FRW-DRW), kök yüksekliği (RH) ve klorofil içeriği (CCSPAD) ve bazı makro-mikro besin içerikleridir. İstatistiksel olarak bu parametrelerde aşılı fidelerde aşılanmamışlara göre pozitif farklar bulunmuştur (p<0.01). Fide kalite değerlerinin çoğunda, Ferro ve Maximus anaçları diğerlerine göre daha öne çıkmıştır. Ayrıca denemede FSW ile SD, RH, SPAD ve toplam N içeriği arasındaki korelasyonlar arasındaki farklar da önemli bulunmuştur.


Aynur ÖZBAHÇE, Ceren GÖRGİŞEN, Rohat GÜLTEKİN, Yakup KÖŞKER, Şeyma DEMİRCİ, Ali Fuat TARI, Erdal GÖNÜLAL

Bahçe
,
Yıl 2021
Cilt 50
Sayı 2

Dergi adı:Bahçe

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bahce/issue/65758/1008624

Author: admin