Badem Yetiştiriciliğinde Organik Madde Kullanım Potansiyeli: Yarasa Guanosu

Günümüzde, yoğun kimyasal gübre kullanımının meydana getirdiği zararların azaltılması ve topraklardaki organik madde içeriğinin arttırılması konusunda toplumun, bilinç düzeyinin yükseldiği dikkat çekmektedir. Tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve ekolojik dengeyi korumak, insana ve doğaya dost girdi kullanımı ile mümkün olabilmektedir. Bu durum, organik bazlı alternatif gübre kullanımının yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu çalışmada, yarasa guanosunun Nonpareil ve Texas badem çeşitlerinde meyve kalite özellikleri ve kullanım olanakları üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nonpareil çeşidinde yarasa guanosu ile kabuklu badem eni (20.18 mm) ve yüksekliğinde (13.80 mm) artış görülmüştür. Benzer durum, iç badem eninde de saptanmıştır. Texas çeşidinde ise uygulamanın olumlu etkisi ortaya çıkmamıştır. Çeşit*uygulama interaksiyonu dikkate alındığında ise Nonpareil çeşidinde yarasa gübresinde iç ağırlığı, kabuklu ve iç badem eni bakımından en iyi sonuçlar elde edilmiştir. Yarasa guanosu uygulamasının incelenen özellikler bakımından badem çeşitleri arasında farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Farklı çeşit, doz ve kombinasyon uygulamaları ile çalışmaların sürdürülmesi konunun aydınlatması açısından önem taşımaktadır.


Nihal ACARSOY BİLGİN

Bahçe
,
Yıl 2021
Cilt 50
Sayı 2

Dergi adı:Bahçe

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bahce/issue/65758/971153

Author: admin