Kısa Süreli Depolamada Üzüm Suyunun Stabilitesine Farklı Uygulamaların Etkilerinin Değerlendirilmesi

Üzüm, dünyada üretilen en önemli mahsullerden biridir. Yüksek miktarlarda üretilmesine rağmen depolama sırasında yaşanan bazı problemler nedeniyle meyve suyu fazla tüketilmemektedir. Asitleşme, ana sorunlardan biridir. Bu çalışmada üzüm suyunun kısa süreli (20 gün) buzdolabında saklandıktan sonra stabilitesi açısından farklı işlemler ve işleme süreleri incelenmiştir. Kırmızı ve beyaz olmak üzere iki tür üzüm suyu, bazı ana kalite kriterlerindeki değişikliklere göre değerlendirilmiştir. Sonuçlar, farklı konsantrasyon ve sürelerde UV-C (Ultraviyole-C) ve ultrason uygulamalarının üzüm suyunun stabilitesini önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. Kontrol uygulaması bazı özelliklerde daha yüksek miktarlar göstermesine rağmen, miktarlar kararsızdı ve çok büyük aralıklarda değiştiği görüldü. Aksine, uygulamalar yüksek stabilite sağlamıştır. Tüm bu bilgiler ışığında UV-C ve Ultrason uygualamlarının güvenilir saklama koşulları sağlaması açısından çok önemli olduğu değerlendirilmiştir.


Emrah GÜLER

Bahçe
,
Yıl 2021
Cilt 50
Sayı 2

Dergi adı:Bahçe

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bahce/issue/65758/983926

Author: admin