Bağımlılık

Bir teknoloji bağımlılık türü olan İnternet bağımlılığı, internet kullanımına sınırlama getirememe, sosyal veya akademik zararlarına rağmen kullanıma devam etme ve internete ulaşımın kısıtlandığı durumlarda kaygı duyma gibi belirtilerle kendini gösterir. Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte, bilgisayar çocukların dünyasında önemli yer edinmiştir. Tüm dijital araçlar çocukların bilişsel ve sosyal gelişimini etkilemektedir.


Hasan CEYLAN

Bilim Armonisi
,
Yıl 2020
Cilt 3
Sayı 2

Dergi adı:Bilim Armonisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilar/issue/60172/872870

Author: admin