Çocuk ve Oyun

Başta fosil yakıtların kullanımındaki artış olmak üzere diğer antropojen kaynaklı sera gazlarının salınımı sonucu Sanayi Devrimi ile birlikte iklim tiplerinde değişikliklere sebep olmuştur ve deniz seviyesinde yükselme, buzulların erimesi gibi küresel ölçekli çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Bu etkiler, dünyada yaşamı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Küresel ısınmayla birlikte insan sağlığını ve refahını tehdit eden, farklı yaş grupları üstünde farklı etkileri olan etmenler ortaya çıkmaktadır. Oyun, çocuklarda çeşitli akıl ve beden hünerlerine dayalı hareketler oluşturmaktadır. Küresel ısınmanın etkileri çocukların oyunlarına da yansımıştır.


Serpil KAR

Bilim Armonisi
,
Yıl 2020
Cilt 3
Sayı 2

Dergi adı:Bilim Armonisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilar/issue/60172/872863

Author: admin