LASTİK SEKTÖRÜNDE KARAR ANALİZİ UYGULAMASI

Gün geçtikçe karmaşık hale gelen toplumun yapısı ve teknolojik gelişmeler, sosyal, ekonomik ve siyasi krizler kişileri zorluk seviyesi artmakta olan problemlere çözüm aramak zorunda bırakmaktadır. Verilecek olan kararın kalitesi, direkt olarak etkilediği toplum, kişi veya işletmenin yaşamsal değerlerini etkileyecektir ki, rasyonel (akılcı) davranmanın büyük önemi vardır. Bu çalışmada, Kocaeli’nde faaliyet gösteren bir lastik firmasının market kalite departmanı bünyesindeki garanti süreci kapsamında arızalı lastik inceleme sürecinin karar analizi yöntemleri ile analiz edilmesi amaçlanmıştır. POM-QM paket programı yardımıyla belirsizlik altında karar verme, risk altında karar verme ve karar ağacı yöntemleri uygulanmış ayrıca inceleme yeri alternatifleri maliyetler bakımından irdelenmiştir. Mevcut iki inceleme yeri arasından birinin tercih edilmesi gerektiği varsayımı üzerinden firmanın bu süreci, mercek altına alınmıştır. Maliyetleri azaltma düşüncesi güdülerek bu süreç hakkında fikir sahibi olmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda problem üzerinde iyimserlik, kötümserlik, pişmanlık, eş olasılık, beklenen değer, beklenen fırsat kaybı, en olası olay, hedeflenen seviye ölçütleri ve karar ağacı tekniği uygulanmıştır.


Burcu ÖZCAN , Furkan KÜLAHLI

Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 2
Sayı 2

Dergi adı:Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/umufed/issue/59345/754603

Author: admin