Lapseki Ekolojisinde Yaygın Bir Şekilde Yetiştirilen Şeftali Çeşitlerinin Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu araştırma 2020 yılında Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki üretici bahçelerinden alınan şeftali çeşitlerine ait meyvelerde yürütülmüştür. Pomolojik analizleri yapılan şeftali çeşit ve genotipleri: Isabella, Merril Gem Free, Royal Glory, Royal Gem, Extreme Glow, Summer Red, Glohaven, Crest Haven, Extreme July, Red Elegant, J. H. Hale, Extrem486, Extrem568, Royal Jim, Black Abdos ve Sırrı’dır. Çeşitlerin meyve ağırlıkları 154,53 ile 485,0 g aralığında; meyve sertlikleri 0,84 – 10,79 kg/cm2; suda çözünür kuru madde miktarları %7,53 – 14,50; tire edilebilir toplam asit içerikleri ise %0,26 – 1,24 aralığında belirlenmiştir. Yörede yetiştirilen şeftali çeşitlerinin coğrafi işaret tescilinin yapılarak ulusal ve uluslararası pazarlarda marka değerinin oluşturulması gerekir.


Engin GÜR , Mehmet Ali GÜNDOĞDU , Murat ŞEKER

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 1
Sayı 2

Dergi adı:Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/59169/834555

Author: admin