Kum Zambağı Tohumlarının Çimlenmesinde Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerin Etkisi (The Effect of Some Plant Growth Regulators on Seed Germination of Sea Daffodil)

Bu çalışma, 2019 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bitki materyali olarak, Çanakkale’nin sahillerindeki doğal kumul alanlarında yayılışa sahip Kum zambağı (Pancratium maritimum L.) populasyonlarından elde edilen tohumlar kullanılacaktır. Amaryllidaceae familyasına ait Kum Zambağı Türkiye’de doğal şartlarda yetişen ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi gereken soğanlı bir türdür. Kumul alanlarda pek çok bitki türü varlık göstermezken, kum zambakları deniz kıyısında rahatlıkla yetişmekte ve çiçek açabilmektedir. Doğada nadir olarak bulunan, bununla birlikte doğal yaşam alanları olan sahillerin büyük bölümünün plaj olarak kullanılması, çiçeklerinin süs bitkisi olarak değerlendirilmek üzere koparılması ve soğanlarının toplanması nedeniyle nesli tehlike altına girmiş bu türün üretimi generatif ve vegetatif yollarla yapılabilmektedir. Ancak gerek tohumla, gerek vegetatif üretimler için, yeterli anaç materyal ve tohum bulunamaması, tohum çimlenmesinde ortam ve çevresel koşullara bağlı istenilen çimlenme oranlarının elde edilememesi nedeni ile bu türde üretimi kolaylaştıracak, çimlenme oranını arttıracak yöntemlerin araştırılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada Kum zambağı tohumlarında, farklı konsantrasyonlarda Giberellik asit (GA3) uygulamalarının tohum çimlenme özellikleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.


Arda AKÇAL

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 1
Sayı 2

Dergi adı:Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/59169/836846

Author: admin