Erken Dönemden Anayasal Döneme Osmanlı İmparatorluğunda Yerel Yönetimler

Bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nin yerel yönetimler sistemi hakkında bilgi vermektir. Devletin kuruluşundan on dokuzuncu yüzyıla kadar Osmanlı Devleti yerel nitelikli ihtiyaçlarının karşılanması için geleneksel ve yerel nitelikli kurumlardan faydalanmıştır. Modern yerel yönetim örgütlerinin kuruluşu, batılılaşma girişiminin bir sonucu olarak on dokuzuncu yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti yerel yönetimler sistemi iki ana başlık hâlinde değerlendirilmiştir. Sırasıyla; erken dönem ya da klasik dönem (1299-1839) ve anayasal dönem (1839-1923).


Kubilay DÜZENLİ

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 1
Sayı 2

Dergi adı:Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/59169/778302

Author: admin