Graf Merkezilik Algoritmalarının Anlamsal Mesafe İçin Karşılaştırılmaları

Anlamsal ağlar, doğal dil işleme için kullanılan graf tabanlı veri kümeleridir. Anlamsal ağlarda mesafe ölçümü ise, kavramların ağ içinde ilişkiler ile birbirine bağlılığının anlamsal analizi için çok önemli bir yere sahiptir. Bağlantılılık ölçümleriyle elde edilen değerler, anlamsal ağlardaki kavramlar arasındaki mesafe hesaplamaları için kullanılabilinir. Bu çalışmada, PageRank, HITS ve Arasındalık Merkeziliği graf bağlantılılık algoritmaları, Türkçe sözlükteki kavramlardan oluşturulan anlamsal ağ üzerinde uygulanmış ve elde edilen değerler ile anlamsal ağdaki eş anlamlı sözcükler arasındaki mesafe hesaplanmıştır. Bu üç önemli graf bağlantılılık algoritmaları, bu çalışmada kullanılan anlamsal ağ için tasarlanmış olan temel bir bağlantılılık yöntemiyle karşılaştırılmıştır. İki parçalı graf tasarımı ile oluşturulmuş olan Türkçe Sözlük anlamsal ağı üzerinde geleneksel graf bağlantılılık algoritmalarının uygulanması daha karmaşık hale gelmektedir. Uygulama esnasında gereken işleme zamanının arttırması, ayrıca ağa eklenecek olan yeni kavramlar ve bağlantılar ağın tekrar anlamsal mesafe için hesaplamalara ihtiyaç duyması, bağlantılılık algoritmalarının karşılaştığı iki önemli sorundur. Bu sorunlar ve anlamsal ağın iki parçalı graf yapısı göz önüne alındığında, her bir algoritma ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve tasarlanan anlamsal ağ için en verimli yöntem bulunmaya çalışılmıştır.


Erhan TURAN , Enis ARSLAN , Çağatay Neftali TÜLÜ , Umut ORHAN

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 1
Sayı 2

Dergi adı:Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/59169/811817

Author: admin