Mimarlar İçin Peyzaj Tasarımı – Mimaride Peyzaj Tasarımının Öğretilmesi

Mimarların ve Şehir Plancılarının eğitimi için ne kadar Peyzaj Tasarımı bilgisine ihtiyaç vardır? Peyzaj mimarları peyzaj tasarım ve planlamasında uzmanlaşmışlardır. Mimarlık ve Şehircilik programlarının ders müfredatları incelendiği zaman Peyzaj tasarımı ve Peyzaj Mimarlığına yönelik derslerin yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bu durum, mimarların ve şehir plancılarının, binalar ile yakın çevrelerini, peyzajları ve çevre arasındaki karmaşık ilişkileri anlama yeterliliğini sınırlandırmaktadır. Bu araştırmada YTU Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde verilmekte olan "Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı" dersini alan 85 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Öğrencilerin ders hakkındaki fikirlerini ve aynı zamanda da dersin mimarlık eğitimlerine olan katkısını ortaya koymak amaçlanmıştır. Kapalı uçlu soruların değerlendirilmesinde likert yöntemi kullanılmıştır. Açık uçlu sorular tek tek okunarak analiz edilmiştir. Anket sorularının değerlendirilmesinde SPSS programı kullanılmıştır.


Yıldız AKSOY

Kent Akademisi
,
Yıl 2020
Cilt 13
Sayı 4

Dergi adı:Kent Akademisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/57293/812241

Author: admin