Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü Çevre Düzenleme Proje Önerisi

Üniversiteler evrensel bilgi üretimine ve paylaşımına olanak veren bilimsel ve kültürel kuruluşlardır. Toplumun ve ülkenin bilimsel, teknolojik, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktadırlar. Üniversite kampüsleri ise, eğitim ve bilgi üretim işlevinin yanı sıra, içinde çeşitli uygulamaları barındıran, sosyalleşmeye, sportif ve kültürel aktivitelere imkân veren çeşitli yapılarıyla birlikte açık ve yeşil alanlara sahip olan, barınma ve konaklama birimleri ile birlikte düşünülmüş bir ulaşım ağına sahip tesislerdir. Kampüs planlama ve tasarım çalışmaları, öğrenciler, akademisyenler ve çeşitli görevdeki personelin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalarının yanı sıra, toplum ve kent için statü ve kimlik belirleyen unsurlardan biri olmaktadırlar. Mevcut üniversite yapılarının ve kampüs alanlarının güncel gelişim ve değişimlere adapte olabilmek; yeni gereksinimleri karşılayabilmek ve nitelikli fiziksel-sosyal imkânlar sunabilmek için yenilenmeye ihtiyaçları olmaktadır. Bu ihtiyaçlar kapsamında çalışmada, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü (Kosova Yerleşkesi) için hazırlanan çevre düzenleme projesi açıklanmıştır.


Damla ATİK , Candan ZÜLFİKAR

Kent Akademisi
,
Yıl 2020
Cilt 13
Sayı 4

Dergi adı:Kent Akademisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/57293/792114

Author: admin