Kentsel Ekosistemleri Destekleyen Bir Yeşilyol Önerisi: Arhavi Örneğİ

Kentleşme sonucu nitelikli yeşil-mavi alanlar azalmakta ve beraberinde doğal peyzajlarda parçalanmalar meydana gelmektedir. Yeşilyollar, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler oluşturmada ve peyzajlardaki parçalanmaları engellemede stratejik bir çözümdür. Bu noktadan hareketle bu çalışmada; doğal ve kültürel kaynak değerlerine sahip olan bir güzergâhın yeşilyol olarak planlanarak hem kentin yeşil alan sistemine katkıda bulunması, kent sakinlerine rekreasyonel açıdan aktivite alanı sunması hem de tarihi-kültürel değerlerin korunması amaçlanmıştır. Çalışma alanı olarak Artvin kentinin Arhavi ilçesinde yer alan yaklaşık 17 km’lik su kenarı koridoru seçilmiştir. Çalışmada, mavi bir alanın yeşil bir alanla bütünleştirilerek yeşilyol olarak planlanması sonucu hem kullanıcılarına hem de kente farklı ekosistem servisleri sunarak mevcut kent ekosistemini desteklemesi hedeflenmiştir. Çalışma 4 aşamalı olarak yürütülmüştür. Birinci aşamada arazi çalışmaları yapılmış, 2. aşamada GZFT analizi yapılmış ve 3. aşamada koridorlar tanımlanmış ve son aşamada ise bu koridorlarda gerçekleştirilebilecek etkinlikler belirlenerek önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca çalışmada önerilen yeşilyol sayesinde sağlanacak ekosistem servisleri de belirtilmiştir. Yeşilyollar nitelikli yeşil-mavi alanlar kazandırarak rekreasyon alanları sağlayan, peyzaj değerlerini koruyan ve turizm sayesinde yerel ekonomiye katkı sunan koridorlardır. Bu nedenle yeşilyolların doğru bir şekilde planlanması önem arz etmektedir


Banu KARAŞAH

Kent Akademisi
,
Yıl 2020
Cilt 13
Sayı 4

Dergi adı:Kent Akademisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/57293/804186

Author: admin