İşyeri-Konut İç Mimarisinde Kullanılan Lif Levhaların Radyasyon ve Elektrik Yalıtımının İncelenmesi

Son yıllarda küresel çapta dijital teknolojinin artması, çevrimiçi uygulamaların yaygınlaşması, pandemi gibi birbirine bağlı sebeplerden dolayı, hayatın büyük bir bölümü iç mekânlarda geçmektedir. Bu nedenle yaşam konforu ve güvenliği açısından parke, lambri gibi iç mekân donatılarının radyasyon veya elektrik akımları karşısındaki yalıtım kabiliyetlerinin bilinmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, işyeri-konut iç mimarisinde en çok kullanılan farklı özeliklerdeki lif levhalara, 8.9 mCi aktiviteli (663 keV enerjili) Cs-137 gama radyoizotop kaynağından ışınlama ve 1000 Volt doğru gerilim uygulanmıştır. Lif levhaların kalınlık, malzeme yoğunluğu ve farklı yüzey kaplama değişkenlerine bağlı, radyasyon ve elektrik yalıtım kabiliyetleri incelenmiştir.
Sonuç olarak, lif levhaların kalınlığı, yoğunluğu ve yüzey kaplamasının, malzemelerin radyasyon ve elektriksel yalıtım kabiliyetlerini farklı oranlarda etkilediği belirlenmiştir.


Cebrail AÇIK , Ahmet TUTUŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 24
Sayı 1

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://jes.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/60533/835112

Author: admin