RETROGRESYON VE YENİDEN YAŞLANDIRMA İŞLEMİ UYGULANMIŞ 7075 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ SERTLİK DAVRANIŞI

Metallerin mekanik özellikleri ısıl işlem uygulanması ile artırılabilmektedir. Alüminyum ve alaşımlarının sertlik dayanımlarını arttırabilmek için yaşlandırma işlemi uygulanabilmektedir. Bu çalışmada da 7075 alüminyum alaşımına retrogresyon ve yeniden yaşlandırma işlemi uygulanmıştır. Uygun çözeltiye alma ve suni olarak yaşlandırma işlemi olan T6 ısıl işleminin gerçekleştirildiğinden emin olmak için öncelikle 7075 alüminyum alaşım 480˚C’de 2 saat çözeltide bekletilerek ardından soğutulup, oda sıcaklığında doğal olarak yaşlandırılmıştır. T6 ısıl işlemini ve sonrasında T6 işleminden daha yüksek 150˚C -170˚C -190˚C sıcaklıkları arasında 60 dakika, 180 dakika ve 300 dakika sürelerde yaşlandırma uygulanmıştır. Yaşlandırma sürecinde yeniden çözeltiye alma süresi ve sıcaklıklarını değiştirerek bu değerlerin AA7075 alüminyum alaşımının sertlik değerlerine etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonuçları, çözeltiye alma sıcaklığının ve süresinin alüminyum alaşımının sertlik değerinde artış sağladığını göstermiştir. Isıl işlemin sıcaklık ve bekletme süresi, alüminyum alaşımlarının mikroyapısında meydana getirdiği değişikliklerden dolayı alaşımların sertlik değerlerini etkilemektedir.


Recep Onur UZUN , Dilek ARSLAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 24
Sayı 1

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://jes.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/60533/825096

Author: admin