Ayçiçeği Sapı ile Odun karışımından üretilen Yongalevhaların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, laboratuvar şartlarında genel amaçlar için ayçiçeği saplarından (Helianthus annuus L.) ve odun yongalarından muhtelif oranlarda (% 100. 75. 50. 25 ve 0) üre formaldehit tutkalı kullanılarak üretilen yonga levhaların fiziksel özellikleri incelenmiştir. Levhaların üretiminde % 65’lik üre formaldehit tutkalı, sertleştirici madde olarak % 33’lük amonyum klorür kullanılmıştır. Üretilen levhalarının pres sıcaklığı 185 oC, pres süresi 7 dk. pres basıncı 4 N/mm2, levha kalınlığı 18 mm olacak şekilde tek tabakalı levhalar üretilmiştir. Üretilen levhalar ASTM-D 1037 standardına göre değerlendirilmiştir. Ayçiçeği sapı ve odun yongası karışımından üretilen test levhalarının 650 kg/m3 özgül kütlede üretilen levhalarda 2 saat suda bekletme sonucu kalınlık artışı (KA) % 20-26, su alma miktarı (SA) % 68-84, 24 saat suda bekletme sonucu kalınlık artışı % 22-32, su alma miktarı % 81-95, 96 saat suda bekletme sonucu kalınlık artışı % 29-36, su alma miktarı % 108-120, 336 saat suda bekletme sonucu kalınlık artışı % 34-41, su alma miktarı % 112-132 olarak elde edilmiştir. İstatistik analiz sonuçları, test levhalarında su alma miktarı ve kalınlık artışlarının, ayçiçeği sapı oranının artmasıyla arttığını gösterdi. Bu data ve değerlendirmelere göre, ayçiçeği saplarının genel amaçlı yonga levha üretimi için alternatif bir hammadde olabileceği söylenebilir.


Celal UĞUR , İbrahim BEKTAŞ , Ahmet TUTUŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 24
Sayı 1

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://jes.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/60533/800459

Author: admin