PERLİT KULLANIMI İLE ODUN PLASTİK KOMPOZİTLERİN FİZİKSEL, MEKANİK VE YÜZEY ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada odun plastik kompozit üretiminde, perlit kullanımının etkisi araştırılacaktır. Bu amaçla odun unu, polipropilen ve farklı oranlarda perlit karışımı elde edilmiştir. Odun-plastik kompozit (OPK) malzemelerin üretimi doğrudan pres yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen OPK kompozit malzemelere ait test numunelerinin fiziksel, mekanik ve yüzey özellikleri belirlenmiştir. İlgili standartlara bağlı kalınarak OPK levhaların fiziksel (su alma ve kalınlık şişme), mekanik (eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü ve şok direnci) ve yüzey pürüzlülüğü testleri yapılmıştır. Sonuç olarak perlit ilave edilerek üretilen OPK malzemenin perlit ilave oranının artmasına bağlı olarak fiziksel, mekanik ve yüzey pürüzlülüğü özelliklerin belirli oranlarda olumsuz etkilendiği belirlenmiştir.


Ferhat ÖZDEMİR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 24
Sayı 1

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://jes.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/60533/795348

Author: admin