Kalecik baraj gölü (Osmaniye)’nde yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Lernaea enfestasyonu üzerine bir araştırma

Bu çalışmada Osmaniye İl’inde bulunan Kalecik Baraj Gölü’nde yetiştiriciliği yapılan ekonomik bir balık türü olan Gökkuşağı alabalığı, Oncorhynchus mykiss’nın üretim sezonu olan Ekim 2015-Mayıs 2016 ve Ekim 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında 1000 adet balık bireyi üzerinde Lernaea sp. enfestasyonu araştırılmıştır. Ağ kafeslerde yetiştiriciliği yapılan alabalık bireyleri havuzlarda stoklanıp 15 günde bir örneklenmiş ve incelenmiştir. İncelenen balıklarda tespit edilen Lernaea bireyleri tutunduğu doku ile disekte edilerek daha sonra incelenmek üzere fiksatif içerisinde saklanmıştır. Yapılan çalışma neticesinde Mart ve Nisan aylarında enfestasyona rastlanmış, diğer aylarda enfeste balık tespit edilememiştir. Elde edilen veriler istatistiki olarak değerlendirildiğinde ise araştırma yapılan aylar arasında istatistiki fark önemli (p<005) bulunmuştur. Çalışma esnasında alınan ve fikse edilen örneklerin bir kısmı, Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) çalışması yapılabilmesi için doku tabikine alındıktan sonra SEM fotoğraflamaları yapılarak tür tespiti yapılmıştır. Bu araştırmayla incelenen alabalık bireyleri üzerindeki Lernaea cinsine ait parazitlerin Lernaea cyprinacea (Linnaeus, 1758) türüne ait olduğu anlaşılmıştır.


Mehmet KURUMUŞ , İbrahim CENGİZLER

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
,
Yıl 2020
Cilt 5
Sayı 3

Dergi adı:Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetbio/issue/57577/713646

Author: admin