Koç spermasının dondurulmasına alfa lipoik asit ve trehalozun etkisi

Bu çalışmada, koç sperma sulandırıcısına farklı dozlardaki Alfa Lipoik asit (ALA) ve Trehalozun eklenerek dondurulup çözdürülmesinden sonra spermatozoon motilitesi, plazma membran ve akrozom bütünlüğü (PMAI), mitokondrial membran potansiyeli ve mitokondrial reaktif oksijen türleri üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 10 adet Pırlak koçtan suni vajen kullanılarak alınan spermalar. üç eşit parçaya bölünerek Alfa lipoik asit (1 mM), Trehaloz (100 mM) içeren ve hiçbir katkı maddesi içermeyen (kontrol) sulandırıcılar ile 5×108/ml spermatozoa olacak şekilde sulandırıldı. Spermalar + 4 ° C'de yaklaşık 2 saat ekibrasyona bırakıldı, sıvı azot buharında (-120 C⁰) donduruldu, 37 C⁰’de 30 saniyede çözdürüldü. Çözdürülen sperma örneklerinde motilite, 37 C⁰'de ısıtma tablalı faz kontrast mikroskop ile subjektif olarak, PMAI, mitokondrial membran potansiyeli ve mitokondrial reaktif oksijen türleri (MitoSOX+) flow sitometre ile değerlendirildi. En düşük motilite kontrol grubunda tespit edilirken en yüksek plazma membran akrozom bütünlüğü Trehaloz ve ALA gruplarında belirlendi (P<0,05). En düşük Hmmp ve en yüksek Lmmp değeri kontrol grubunda tespit edilirken en düşük MitoSOX+ Trehaloz grubunda belirlendi (P<0,05).
Sonuç olarak; Pırlak koçlarda sezon dışı permanın dondurulmasında ALA ve Tehalozun spermatolojik parametreleri iyileştirdiği belirlenmiştir.


Fatih AVDATEK , Muhammed İNANÇ , Deniz YENİ , Şükrü GÜNGÖR , Abuzer ACAR , Ayhan ATA

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
,
Yıl 2020
Cilt 5
Sayı 3

Dergi adı:Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetbio/issue/57577/811078

Author: admin