Tatlı su midyesinin (Unio terminalis) farklı iki bölgesine yapılan greft naklinin karşılaştırılması

Bu çalışmada, tatlı su midyesinin (Unio terminalis) iki farklı implantasyon bölgesinde, iki farklı greft malzemesi kullanılarak en iyi inci kesesi oluşumu incelenmiştir. Araştırmada ortalama dorso-ventral uzunluğu 7.80±0.22 cm, yüksekliği 4.12±0.21 cm, genişliği 3.14±0.19 cm ve ağırlığı 45.74±0.23 g olan Unio terminalis midye türü kullanılmıştır. İnci kese oluşumu için implantasyon bölgesi olarak manto boşluğu ve gonad içi bölgesi belirlenmiş ve her bir bölgeye 2’şer adet greft uygulanmıştır. Greft malzemesi olarak manto dokusunun pallial bölümünden 3×3 mm büyüklüğünde elde edilen manto doku dilimleri ile 3 mm çapında sedefli midye kabuğu kullanılmıştır. Her bir uygulama için 50’şer adet olmak üzere, üç tekerrürlü toplamda 300 adet midye kullanılmıştır. 3 aylık inci kültürü sonunda, manto boşluğu ve gonad içi bölgesinde inci kesesi oluşumu karşılaştırıldığında; nitelikli inci kesesi oluşum oranı (% 60) ve sayısının (35) en iyi olduğu bölgenin manto boşluğu bölgesi olduğu belirlenmiştir. Ancak, midye tarafından greft ve nükleus atımı bakımından gonad içi uygulaması daha başarılı sonuç vermiştir (%20). Bu araştırma, kültür inci üretiminde önemli görülen sedef oluşum süresi ve en uygun greft implantasyon bölgesi konusunda, ticari inci üretim çalışmaları için önem taşımaktadır.


Hülya ŞEREFLİŞAN

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
,
Yıl 2020
Cilt 5
Sayı 3

Dergi adı:Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetbio/issue/57577/726763

Author: admin