Meme sağlığı ile reprodüksiyon arasındaki etkileşimler

Hayvansal üretimin temel aktörlerinden en önemlisi sütçü inek işletmeleridir. Tüm dünyada sütçü inek işletmelerinden beklenti, reprodüktif parametrelerin optimum değerler arasında kalmasını sağlamak ve aynı zamanda yüksek süt verimi elde edebilmektir. Ancak yıllar içinde yapılan genetik seleksiyonlar ve süt verimini artırma çalışmaları sonucunda hem reprodüksiyon olumsuz etkilenmiş hem de meme hastalıklarında artış olmuştur. Sunulan makalede meme sağlığı ve reprodüktif süreç arasındaki etkileşimlerin anlatılması ve konuyla ilgili güncel bilgilerin derlenmesi amaçlanmıştır.


Ece TUNC , Duygu BAKİ ACAR

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
,
Yıl 2020
Cilt 5
Sayı 3

Dergi adı:Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetbio/issue/57577/772586

Author: admin