KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KURUMSAL VE ALTERNATİF HİZMET MODELLERİ: BİR DEĞERLENDİRME

Korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavramı evrensel bir kavramdır. Toplumların tüm özelliklerinden bağımsız bir şekilde, her toplumda tartışılan ve önlemler alınan bir olgudur. Devletler, tarihleri boyunca korunmaya ihtiyaç duyan çocuklara bakım görevini üstlenmişler, bu doğrultuda faaliyetler göstermişlerdir. Kurum bakımı, bu faaliyetlerin en bilineni ve evrensel olanıdır. Ancak zaman içinde kurum bakımının kalitesini ölçen araştırmaların çoğalması, kurum bakımına yönelik eleştirilerin yüksek sesle dile getirilmesinde önemli etkenlerden biri olmuştur. Kurum bakımının çocuklar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, bir paradigma değişimini zorunlu kılmıştır. Bu değişim amacıyla devletler alternatif bakım modellerine yönelik arayışlar gerçekleştirmişler ve zaman içinde dönüşüm sağlamışlardır. Bu çalışmada, ülkemizdeki çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk destek merkezleri ve alternatif modele nispeten daha yakın olan çocuk evleri, kurum bakımı modeli altında değerlendirilmiştir. Alternatif bakım modelleri olarak ise, koruyucu aile, evlat edinme ve aile yanında bakım modelleri değerlendirilmiştir. Çalışmada, kurum bakımı yerine, alternatif bakım modellerinin tercih edilmesinin bir gereklilik olduğu vurgulanmış ve bu vurgu ulusal ve uluslararası çalışmalarla desteklenmiştir. Son olarak sosyal hizmet mesleği ve disipliniyle ilgili önerilerde bulunulmuştur.


Burak KÜSMEZ

International Journal of Social And Humanities Sciences
,
Yıl 2020
Cilt 4
Sayı 3

Dergi adı:International Journal of Social And Humanities Sciences

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijshs/issue/59252/853216

Author: admin