İRON SAZLIĞI’NDA (BİTLİS, TÜRKİYE) YETİŞEN KARABURUN BALIĞININ [Chondrostoma regium (Heckel, 1843)] BESİN ÖĞELERİNİN İNCELENMESİ

İron Sazlığı Bitlis İli’nde yer alan Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biridir. Alanda yaşayan karaburun balığı (Chondrostoma regium Heckel, 1843) bölge halkı tarafından yoğun bir şekilde tüketilmektedir. Bu çalışmada, balıkçılar tarafından Kasım (2019) tarihinde yakalanan balıkların besin kompozisyonunun belirlenerek yöre halkı için besinsel değerinin incelenmesini amaçlanmıştır. Bu kapsamda; balıkçıdan temin edilen balıklar soğuk zincir ile laboratuvara getirilmiş ve disekte edilerek analizlere kadar -18 ºC’de saklanmıştır. Analizler sonucunda numunelerde protein %18.62±2.10, yağ %2.61±1.08, kül %1.44±0.35, nem %75.66±0.99 ve kuru madde %24.33±0.99 olarak bulunmuştur. Literatürde Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’un besin değerlerinin incelendiği çalışmalar oldukça kısıtlı olup çalışmanın bu anlamda literatüre katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.


Şeyda GÜNGÖR , Hülya DURMAZ BEKMEZCİ

Gıda
,
Yıl 2021
Cilt 46
Sayı 2

Dergi adı:Gıda

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gida/issue/59865/786156

Author: admin