KAYSERİ BÖLGESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN VE KÜLTÜRE EDİLEN TIBBİ MANTARLARIN TOPLAM FENOLİK MADDE İÇERİKLERİNİN, ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN VE ERİTADENİN BİLEŞİĞİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada Kayseri’de yetişen 39 ve kültüre edilen 6 tıbbi mantar türünün antioksidan kapasiteleri (AO), fenolik madde miktarları (TFM) ve kolesterol düşürücü özellikteki eritadenin bileşiğinin (EA) varlığı araştırılmıştır. TFM açısından ilk iki sıradaki mantarlar Suillus luteus (2150 mg GAE/100 g) ve Agaricus sp. (1776 mg GAE/100 g)’ dır. AO açısından ilk iki sıradaki mantarlar (ABTS yöntemiyle) Suillus luteus (2211 mg TE/100 g) ve Agrocybe aegerita (1981 mg TE/100 g), (DPPH yöntemiyle) Leucopaxillus sp. (1651 mg TE/100 g), Lentinula edodes (984 mg TE/100 g) ve Agaricus bernardii (983 mg TE/100 g) mantarlarıdır (P <0.005). EA gözlenebilme sınırı (LOD) 0.0002 mg/L, tayin sınırı (LOQ) 0.00066 mg/L olarak hesaplanmıştır. Çeşitli mantar türlerinde bulunduğu literatürde bildirilen EA, çalışmamızda şitake mantarında (3338 mg/kg) belirlenmiş, diğer 44 mantar türündeyse belirlenememiştir. Temel bileşen analiziyle 4 değişkenin 45 mantar üzerindeki etkisi incelenmiş, toplam varyansın %78.89’luk kısmının iki temel bileşence açıklandığı görülmüştür. Mantarların ürün geliştirme çalışmalarında kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.


Murat KAYA , Serap BERKTAŞ , Neşe ADANACIOĞLU , Mustafa ÇAM

Gıda
,
Yıl 2021
Cilt 46
Sayı 2

Dergi adı:Gıda

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gida/issue/59865/869494

Author: admin