Kültür mantarı ve yeşil küf hastalığının kompost ve örtü toprağındaki biyotik interaksiyonları

Trichoderma aggressivum f. aggressivum (yeşil küf hastalığı)’ nın kompost ya da örtü toprağında bulunması kültür mantarı (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğinde önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, A. bisporus ve T. aggressivum f. aggressivum arasındaki biyotik interaksiyonların kompost ve örtü toprağında incelenmesidir. Çalışmada, A. bisporus’un ırkları (kahverengi ve beyaz) ve T. aggressivum f. aggressivum’ un izolatları (Şem1/1 ve K3) kullanılmıştır. Denemeler (kompost ve örtü toprağı) tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Her bir denemenin verim değerleri her parseldeki mantarların tartılmasıyla belirlenmiştir. Her muamelenin ortalama verim değerleri diğerleri ile kıyaslanmıştır. T. aggressivum f. aggressivum izolatlarının kompost ve örtü toprağında bulunması, A. bisporus’un her iki ırkının misel gelişmesi ve mantar oluşumlarını önemli ölçüde (P˂0.01) engellemiştir. T. aggressivum f. aggressivum izolatlarının örtü toprağında bulunması halinde, A. bisporus ırklarında ortalama verim kaybı % 36.41 olurken, T. aggressivum f. aggressivum izoltlarının kompostta bulunması halinde ise bu değer % 29.35 olmuştur. A. bisporus’un beyaz ırkında ortalama verim kaybı % 49.68 olurken, kahverengi ırkta ise verim kaybı % 16.08 olmuştur. Çalışma, T. aggressivum f. aggressivum‘un örtü toprağında bulunmasının, kompostta bulunmasına göre A. bisporus’un verimi üzerine çok daha fazla negatif etki oluşturabildiğini ve A. bisporus’un kahverengi ırkının beyaz ırka göre T. aggressivum f. aggressivum’a daha dayanıklı olduğunu ortaya koymuştur.


Mehmet AYDOĞDU , İlker KURBETLİ

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 25
Sayı 1

Dergi adı:Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/60735/795177

Author: admin