Şanlıurfa koşullarında ekinezyanın (Echinacea purpurea (L.) Moench) verim ve bazı bitkisel özeliklerinin belirlenmesi

Araştırma, Ekinezyanın (E. purpurea (L.) Moench) verim ve bazı tarımsal özelliklerini belirlemek amacıyla, Şanlıurfa koşullarında yürütülmüştür. Gözlemler 2017 yılında dikilen bitkilerde, 2018 yaz süresince tesadüfen seçilen, 50 bitkide alınmıştır. Sezon boyunca, bitkilere göre 1-4 biçim alınmış ve biçimlere göre bitki boyu (5.00-70.00 cm), sap sayısı (1.00-5.00 adet/ocak), yan dal sayısı (0.00-16.00 adet/bitki), çiçek sayısı (1.00-17.00 adet/bitki), taze herba verimi (1.00-270.70 g/bitki), kuru herba verimi (0.078-69.76 g/bitki), kuru yaprak verimi (0.005-22.54 g/bitki), taze çiçek verimi (1.00-76.58 g/bitki), kuru çiçek verimi (0.014-17.79 g/bitki), taze kök verimi (4.78-94.85 g/bitki) ve kuru kök verimi (1.35-35.73 g/bitki) gözlemleri alınmıştır. Ayrıca, kuru yaprakta uçucu yağ oranı, kuru kökte uçucu yağ oranı, kuru sapta uçucu yağ oranı, kuru çiçekte uçucu yağ oranı ve kuru rozet yaprakta uçucu yağ oranı ve bitki organlarına göre uçucu yağ bileşenleri dağılımı belirlenmiştir. İncelenen özellikler yönünden bitkiler arasında büyük varyasyonlar saptanmış ve en yüksek değerler birinci biçimden elde edilmiştir. Genel olarak sıcaklık artışı geciken biçimlerde verimi düşürmüştür.


Abdülhabip ÖZEL , Mine SATICI

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 25
Sayı 1

Dergi adı:Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/60735/758313

Author: admin