Diyarbakır koşullarında bazı ayçiçeği (Helianthus annuus L) genotiplerinin verim, yağ ve yağ asidi kompozisyonunun belirlenmesi

Yağlı tohumlar protein, yağ, karbonhidrat ve mineral içeriği nedeniyle insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, 2018 yılında Diyarbakır koşullarında bazı yağ ayçiçeği (Helianthus annuus L) genotiplerinin verim, yağ ve yağ asidi kompozisyonunun belirlenmesi için yapılmıştır. Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Çalışmada 13 farklı ayçiçeği genotipi (Nantio, Turkuaz, Sanbro, Sanay MR, Armada CL, Bosfora, Tarsan 1018, LG 5580, Sirena, Transol, LG 5482, Mercan ve Tunca) kullanılmıştır. Çalışmada bitki boyu, table çapı, 1000 tohum ağırlığı, tohum verimi, protein içeriği, yağ içeriği, ayçiçeği içindeki doymuş ve doymamış yağ asitlerinin içeriği araştırılmıştır. Sonuç, verim ve yağ kalitesi bileşenleri bakımından genotipler arasında önemli farklılıklar bulunduğunu göstermiştir. Ortalama değerlere göre, en yüksek tohum verimi LG-5580 genotipinden (3813 kg ha-1) elde edildi. En yüksek 1000 tohum ağırlığı değerleri LG-5580 (73.7 g) ve Tunca (72.5 g) genotiplerinden bulunmuştur. En büyük yağ içeriği Armada CL genotipinden % 44.6 olarak bulunmuştur. En yüksek Linoleik asit içeriği değerleri Tunca (% 55.7) ve LG-5580 (% 55.3) genotipleri ile bulunmuş, buna ek olarak en yüksek oleik değerleri Bosfora (% 37.8) genotipi ile belirlenmiştir. LG-5580 genotipinin, Türkiye'nin Diyarbakır ilinin ekolojik şartlarında ayçiçeği tarımında güvenle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.


Ferhat ÖZTÜRK

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 25
Sayı 1

Dergi adı:Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/60735/756505

Author: admin