Mısır bitkisinde sulamayı sonlandırma zamanının tane verimi, hasatta tane nemi ve bazı tarımsal özellikler üzerine etkileri

Bu çalışma mısır bitkisinde sulamayı sonlandırma zamanının tane verimi, hasatta tane nemi ve bazı tarımsal özellikler üzerine etkilerini belirlemek amacıyla iki yıl (2016-2017) süreyle üç tekerrürlü olarak Konya ekolojik şartlarında yürütülmüştür Sulama sonlandırma sekiz farklı dönemde uygulanmıştır(S1: R2 blister dönemi; S2: R3 erken süt olum; S3: R3 süt olum; S4: R3 geç süt olum; S5: R4 hamur olum; S6: R5 erken diş dönemi; S7: R5 diş dönemi; S8: R5 geç diş dönemi). Düşük tane nemine rağmen erken sulama sonlandırma zamanında tane verimi düşük olmuştur (S1:10460 kg ha-1 tane verimi; 11.7% nem). Bununla birlikte geç sulama sonlandırma zamanlarında yüksek tane verimi ile birlikte hasatta tane nemi de yüksek olmuştur (S7:16100 kg ha-1 verim ve 18.8% nem; S8:16240 kg ha-1 verim ve 19.6% nem). Tane verimi ve hasatta tane nemi açısından S4 (14050 kg ha-1 verim ve 14.2% nem), S5 (14170 kg/ha-1 verim ve 15.0% nem) ve S6 (14880 kg ha-1 verim ve 16.1% nem) uygulamaları en ideal sonuçları vermiştir.
Verimle birlikte incelenen diğer parametreler olan koçanda tane ağırlığı 150.6 g (S1)- 238,7 g(S7), koçanda tane sayısı 677 adet (S1)- 741 adet (S5), koçan boyu 16.7 cm (S1)-24.1 cm (S4), bin tane ağırlığı 271 g (S1)- 381 g (S8), hektolitre ağırlığı 74.3 kg (S1)-78.1 kg (S4) ve fizyolojik olum gün sayısı da 112.5 gün (S1)-124.5 gün (S8) arasında değişmiştir.


Erdal GÖNÜLAL , Süleyman SOYLU , Mehmet ŞAHİN

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 25
Sayı 1

Dergi adı:Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/60735/822395

Author: admin