Yerli entomopatojenik fungus izolatları ile üç ticari entomopatojenik fungus ürününün Sitophilus oryzae L. ve Tribolium confusum du Val üzerindeki etkinlikleri

Bu çalışmada, Antalya ilinden toplanan toprak örneklerinden izole edilen toplam 17 yerli entomopatojenik fungus (EPF) izolatı (Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. – 14, Clonostachys rosea (Link) Schroers – 2, Isaria farinosa (Holmsk.) Fr. – 1 ve üç ticari EPF ürünü [ör. Priority® (Paecilomyces fumosoroseus), Nibortem® (Verticillium lecanii) ve Nostalgist® (Beauveria bassiana)] laboratuvar koşulları altında Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae) ve Tribolium confusum du Val. (Col .: Tenebrionidae)’un 7-10 günlük yetişkinlerine karşı etkinlikleri belirlenmiştir. Tüm EPF izolatları ve ticari ürünler, her iki böcek türüne karşı 1 × 107 conidia / ml süspansiyonlarda test edilmiştir. Tek doz patojenite testlerinin sonuçlarına göre uygulamadan 14 gün sonra sırasıyla, üç B. bassiana izolatı (BbDm-1, BbKp-1, BbMp-1) S. oryzae’de % 96,7, % 100, % 93,3 ve T. confusum’da % 100, % 100, % 96.7 ölüme neden olurken, ticari preparatlar ise S. oryzae’de % 56.7 ile % 63.3 arasında ve T. confurusum’da % 56.7 ile % 66.7 arasında değişen ölüm oranlarına neden olmuştur. Virulensliği yüksek olan üç B. bassiana izolatının (BbDm-1, BbKp-1 ve BbMp-1) ITS bölgesinin sekans dizilimleri belirlenmiş ve GenBank Blast programı kullanılarak yapılan filogenetik analizlerden elde edilen sonuçlar GenBank’taki diğer B. bassiana izolatları ile yüksek benzerlik (% 99) göstermiştir. Etki oranları yüksek olan entomopatojen fungus izolatlarının S. oryzae ve T. confusum ile mücadele de kullanılma potansiyellerinin olduğu düşünülmektedir.


Derya BAKİ , Hilal TOSUN , Fedai ERLER

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 25
Sayı 1

Dergi adı:Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/60735/814650

Author: admin