Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) için anaç olarak alıç (Crataegus spp) kullanımının araştırılması

Bu çalışmanın amacı, yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) yetiştiriciliğinde anaç olarak alıçın (Crataegus spp) kullanılması olanaklarını aydınlatmaktır. Bu amaçla, Hafif Çukurgöbek çeşidi, 8 Şubat, 18 Mayıs, 7 Ağustos ve 31 Ekim 2019 tarihlerinde alıç anaçlarına yonga aşı yöntemi ile bahçe koşullarında aşılanmıştır. Aşılamadan 45 gün sonra aşı tutma başarı yüzdesi kaydedilmiştir. Tutan aşılarda, aşı gözünün sürmesi için aşı noktasının 10 cm yukarısından anaçın tepesi kesilmiştir. Bu kesmeden 15 gün sonra, aşı sürme oranı belirlenmiştir. Ayrıca, durgun aşılar hariç tüm bitkilerde aşı sürgün uzunluğu ve sürgün çapı ile anaç gövde çapı 24 Aralık 2019 ve 8 Şubat 2020'de iki farklı zamanda ölçülmüştür. Deneme, Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 6 yinelemeli ve her yinelemede 10 bitki olacak şekilde planlanmıştır. Ortalamalar arasındaki farklılıklar, SAS programı kullanılarak Tukey'in HSD yöntemi ile analiz edilmiştir. En yüksek aşı tutma (% 47,6) ve aşı sürme (% 70) oranları, 7 Ağustos 2019'da yapılan aşılamalardan alınmıştır. Bunu, % 41,67 aşı tutma ve % 21,43 aşı sürme oranları ile 31 Ekim 2019 izlemiştir. En düşük aşı başarı oranı (% 10.58) 8 Şubat 2019'da yapılan aşılardan alınmıştır. Her iki ölçüm döneminde de 18 Mayıs 2019'da yapılan aşılar, daha yüksek aşı sürgün uzunluğu ve sürgün çapı değerleri vermiştir. Bu çalışmanın ön sonuçları, alıç anaçlarının yenidünya yetiştiriciliğinde kullanılabileceğini göstermektedir.


Atila Aytekin POLAT

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 25
Sayı 1

Dergi adı:Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/60735/774496

Author: admin